تماس با ما

دفتر مرکزی

تلفن 05137009777

نمابر 05137644355

پست الکترونیک

آدرس بولوار سازمان آب ، ساختمان شماره دو روزنامه خراسان

دفاتر مشهد

نام دفتر تلفن نمابر آدرس
دفتر نمایندگی قاسم آباد 36619200 بین شاهد 55 و 57 پلاک 367
دفتر نمایندگی خیابان طلاب 32728383 خیابان مفتح3 اول میلان سمت چپ
خرداد15دفتر نمایندگی 38522414 حاشیه میدان 15 خرداد جنب بانک صادرات پلاک 14 طبقه اول
دفتر نمایندگی پیروزی 38839400 داخل هاشمیه 49 درب اول سمت راست پلاک 3
دفتر نمایندگی ب معلم 36099556 بین معلم 6 و 8 ساختمان پلیس +10
دفتر نمایندگی دانشگاه 32243000 خیابان دانشگاه مقابل هتل صدر

دفتر تهران:

تلفن تماس 02184412206

امور شهرستان ها:

تلفن تماس 05137634000