تماس با ما

دفتر مرکزی

تلفن 05137009777

نمابر 05137644355

پست الکترونیک

آدرس بولوار سازمان آب ، ساختمان شماره دو روزنامه خراسان

دفاتر مشهد

نام دفتر تلفن نمابر آدرس
دفتر نمایندگی قاسم آباد 36619200 قاسم آباد- نبش شریعتی 14
دفتر نمایندگی شمال شرق (طلاب) 33666600 برج آرمیتاژ طبرسی
دفتر نمایندگی پیروزی 38839400 بلوار پیروزی، نبش میدان هاشمیه
دفتر نمایندگی ب معلم 36099556 بین معلم 6 و 8 ساختمان پلیس +10

دفتر تهران:

تلفن تماس 02184412206

امور شهرستان ها:

تلفن تماس 05137634000